Registrera dig för uppdateringar
Registrera dig för att ta del av vårt nyhetsbrev med information om kommande kurser och events.

Training for Life 2025

Training for Life består av tolv kursveckor utspridda över 18 månader och hålls på engelska.

Vår erfarenhet är att det ligger en kraft i att samma grupp människor följs åt genom en sådan här djupgående och lång process. Insikt, förändring, ödmjukhet och kärlek till sig själv och livet tenderar att växa sig starkare allteftersom processen fortgår. De insikter du kommer till får chansen att sjunka in mellan kursveckorna och kan på så vis lättare integreras i vardagslivet.PRIS INFORMATION

148.000 SEK varav moms 20.779 SEK

28.000 SEK - ANMÄLNINGSAVGIFT
20.000 SEK - 1 FEB
20.000 SEK - 1 APRIL
20.000 SEK - 1 JULI
20.000 SEK - 1 OKT
20.000 SEK - 1 DEC
20.000 SEK - 1 MARS 2026

BOKA HÄR

Groups

Vecka 1 Starting up the process

Under de här dagarna kommer vi att bygga upp en atmosfär av tillit och acceptans och lära känna oss själva och varandra på en djupare nivå. Vi kommer att utforska vår inre längtan och vad som fört oss till denna training och börja förstå vidden av hur vår historia påverkat oss i våra liv. Genom rörelse, introspektion och meditation lägger vi grunden för denna inre resa. Att lyssna till vårt hjärtas röst och våga följa den är den största gåva vi kan ge oss själva i livet.


2025 JAN 15 Wed 20:00 - JAN 19 Sun 14:00

Gayan som tillsammans med sin man byggt upp och driver Baravara, har mer än tjugoårs erfarenhet av personlig utveckling som inkluderar terapeututbildning på RISK i Danmark, The School for The Work med Byron Katie och Sudhas primalterapeututbildning i Italien. Med sin naturlighet och kärleksfulla närvaro får hon människor att känna trygghet för att våga öppna upp och möta sina känslor.

Vecka 2 Bodylove

Vad innebär det att älska sin kropp? Vi kanske försöker älska våra kroppar genom att göra dem så perfekta som möjligt, med hälsosam diet, fysisk träning och utseendeförbättrande åtgärder, eller så försummar vi dem helt. Så länge som vi inte är “hemma” djupt inom oss själva upplever vi dock att det saknas något. Våra kroppar bär på återhållna känslor - glömda och förnekade delar av oss - som blockerar vår livskraft. Genom djupandning, rörelse, fri dans och meditation frigörs djupa, omedvetna blockeringar. På så vis upptäcker vi våra verkliga behov och kan välja att ge näring åt dem.


2025 FEB 10 Mon 20:00 - FEB 16 Sun 14:00

Moumina är tränad i primalterapi, tantrisk terapi, Neo-Reichiansk kroppspsykoterapi, dans, Star Sapphire Energy Work,  Family Constellation och är certifierad TRE ( trauma release exercise ) provider. Moumina har sedan 1982 arbetat som terapeut runt om i världen. Hennes arbete genomsyras av värme, känslighet och intuition. Läs mer på https://www.starsapphire.eu

Vecka 3 Primal Healing

En intensiv process för att hela känslomässiga sår från vår barndom. Besvikelser, chocker och andra smärtor från våra tidiga år har resulterat i att vi utvecklat överlevnadsstrategier och beteende-mönster. Oavsett ålder har vi fortfarande ett “inre barn” inom oss som har behov av att bli accepterat och älskat, för att vi ska kunna vara kreativa och levande. I Primal Healing går vi med hjälp av regression, djupandning och känsloutlevelse igenom de olika stadierna av vår barndom.

Rädsla, ilska, sorg, glädje, livfullhet, skuld, skam - alla dessa känslor får utrymme att uttryckas och bli förstådda.


2025 MAR 10 Mon 20:00 - MAR 16 Sun 14:00

Moumina är tränad i primalterapi, tantrisk terapi, Neo-Reichiansk kroppspsykoterapi, dans, Star Sapphire Energy Work,  Family Constellation och är certifierad TRE ( trauma release exercise ) provider. Moumina har sedan 1982 arbetat som terapeut runt om i världen. Hennes arbete genomsyras av värme, känslighet och intuition. Läs mer på https://www.starsapphire.eu

Vecka 4 Family Constellation

Family Constellation Work reveals hidden family patterns that may be holding us back in life. We are bound to our family systems by a deep need to belong; a child will do anything for the love of a parent. The bond to our parents and to our family system begins even before birth, we are born into a family that goes back generations. Often these unconscious patterns holds us back and prevents us from choosing what fulfills us in life and from moving forward and living a life we love. In this group we will look deeper into the three principles of love - belonging, balance and order and to the hidden patterns of the family. Each principle will be explained and experienced and the participants of the group will have the opportunity to look deeper into their own family structure. To move consciously through life has tremendous value and doing this allows us to access an amazing strength and a deep relaxation.


2025 APR 23 Wed 20:00 - APR 29 Tue 14:00

Praful delar med kärlek och närvaro med sig av sin passion för att stödja människor att växa och upptäcka sin inre potential. Han är utbildad i Hellinger Family and Systemic Constellation, andningsterapi, NLP, Pulsation, Counseling och Somatic Experiencing - Trauma Healing. Han är även registrerad som SIAF i Italien och är legitimerad Trainer Holistic Counsellor. 


Vecka 5 Creating the Foundation of Love

Att lära sig att älska är att växa i tillit. Misstro har sina rötter i gamla attityder gentemot oss själva, andra och världen. Vi bär på minnen och är påverkade av det som gick fel i det förflutna. Som ett resultat utvecklar vi rädslor, tvivel, minder-värdeskomplex och misstro. Detta saboterar våra kärleksrelationer, vi skuldbelägger, reagerar, ställer krav, ljuger och isolerar oss. Misstro gör att vi känner oss missförstådda, avvisade och förlorar oss själva. Denna vecka kommer vi att bearbeta hur detta fungerar. Vi lär oss hur vi kan relatera till andra på ett nytt sätt. Detta nya, medvetna sätt att relatera tar oss ut från våra skrymslen, och uppmuntrar oss att öppna upp och återfå tillit till oss själva och andra.


2025 MAY 19 Mon 20:00 - MAY 25 Sun 14:00

Talib & Shubhaa arbetar tillsammans sedan 2006. De har dedikerat sina liv till att utforska sig själva, samla erfarenhet och lära sig om hur man stödjer individer och par till mer medvetenhet.  

Talib från USA är utbildad i Co-dependency och Trauma Healing. Han har studerat psykologi vid Arizona State University, Osho Academy i Sedona, USA, och Poona, Indien.

Shubhaa från Brasilien, har en examen i psykologi med inriktning mot Gestalt och relationsterapi. Hon är utbildad i Co-dependency Therapy, Inner Child Work, och Trauma Healing.

Läs mer på www.talibshubhaa.com

Vecka 6 Voicing - Part 1

Vi känner ofta att det saknas något i vårt sätt att kommunicera, en känsla av otillfredsställelse, som om rösten inte förmedlar det vi vill säga. Under de här dagarna får du använda kroppen och rösten för att gå inåt. Med hjälp av praktiska övningar kan du på ett lekfullt och kravlöst sätt öppna dörren till din inre kraft och kreativitet. Voicing hjälper dig att övervinna och hantera den rädsla och självkritik som begränsar din förmåga att uttrycka dig själv.


Vecka 6 Letting go into creativity

Let go of all expectations
Let go of any idea
Let go of painting
Let go into creativity
Let go into body
Let go into dance
Let go into painting
Let go into ANYTHING
LET GO!


2025 JUN 26 Thu 20:00 - JUL 2 Wed 14:00

Agni är utbildad i  Reichian work, breath, primal de-conditioning, counseling, Gestalt - inner man inner woman och meditationsfokuserad terapi. Sen några år utbildar hon sig även till barn och ugndomsterapeut i Tyskland. Hennes insikt, klarhet och värme stödjer människor att möta även sina mörkaste vrår med kärlek och ljus.

Isa har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet, utbildad i psykoterapi på SAPU och har ägnat de senaste 20 åren åt att utbilda sig till terapeut. Hon har under lång tid assisterat på kurser i personlig utveckling och är bland annat utbildad i trauma terapi. Hon är delskapare av Urban OM och tar emot klienter i Stockholm. Hon har även varit delaktig i att skapa Baravara. Isas passion är att stödja människor att kliva ut ur sin personlighetsstruktur och hitta modet att vara sanna mot sig själva. Isa har skrivit boken "The seed of being". 

För mer information

Vecka 7 Breathing in Love

Genom att befria vår andning från gamla begränsningar kan vi påbörja en process av djup läkning av spänningar och sår som vi bär inom oss. Vi har alla upplevt relationer och perioder i vårt liv då vi inte känt oss ”nog” älskade. Under den här veckan låter vi kärlekens helande rötter växa sig starka. Upplevelsen av tillit och närhet väcker vår kärlek till oss själva, vår passion, medkänsla och glädje för livet.


2025 AUG 18 Mon 20:00 - AUG 24 Sun 14:00

Dwari har studerat psykologi vid Berlins universitet. Hon är utbildad inom andnings-, primal- och tantrisk terapi, familjekonstellationer och Somatic Experiencing - Trauma Healing. Sedan 1977 arbetar hon som terapeut och leder grupper och utbildningar över hela världen.

Läs mer om på: www.diamondbreath.de och www.dwari-lifeskills.net

Vecka 8 Love, Sex and Prayer

Den sexuella energin har i århundraden blivit förvrängd och förtryckt av religion och samhälle.Under den här veckan kommer vi att ge liv åt vår passion och lära oss att knyta an till våra kroppar på ett kärleksfullt sätt. Känslor av skuld och skam hindrar oss ofta från att leva vår sexuella energi på ett naturligt och glädjefyllt sätt. När vi lär oss att älska våra kroppar och acceptera dem som de är kan den sexuella energin övergå till kärlek. När vi väl lär oss att kommunicera från hjärtat, kan vi möta andra med respekt. När vi väl lär oss hur vi kan älska, kan vi också öppna oss för det gudomliga, det största av allt.


2025 OCT 21 Tue 20:00 - OCT 26 Sun 14:00

Turiya är tränad i Somatic Experiencing Trauma Healing, kroppsorienterad psykoterapi, Diamond Logos Essence Work, gestalt- och familjeterapi. Hon har arbetat som terapeut sedan 1973 och har utvecklat och varit delskapare av många framgångsrika terapeutiska processer som The Art of Dying och The Path of Love Process.

Läs mer om Turiya på: www.workingwithpeopletrainings.com

Vecka 9 The Essence of the Masculine and the Feminine

När vi är i harmoni med vår maskulina respektive feminina essens är vi avslappnade, trygga i oss själva och tillfreds. När detta flöde inte fungerar och vi hamnar i inre obalans reflekteras det i våra relationer. Denna grupp erbjuder inkännande och utmanande möjligheter att hela våra trauman och hjälp att återställa våra manliga och kvinnliga identiteter i en atmosfär präglad av djup, avslappning och glädje.


2025 NOV 24 Mon 20:00 - NOV 30 Sun 14:00

Rafia är utbildad inom många olika terapeutiska tekniker, däribland Diamond Logos Essence Work, Somatic Experiencing – Trauma Healing, Neo-Reichiansk andningsterapi, Postural Integration och Bioenergetic Character Analysis. Han har skapat flera terapeutiska processer såsom Inner Man, Inner Woman Work, The Osho Tantra Intensive och The Path of Love. Hans arbete karaktäriseras av hans erfarenhet som andligt orienterad terapeut, hans entusiasm, medkänsla, humor och längtan efter att vara en sann människa.

Läs mer om Rafia på: www.workingwithpeopletrainings.com

Vecka 10 To Be or Not To Be

Att ha en stark kontakt med din inre närvaro - det så kallade "vittnet" - är nyckeln till din livskvalité. Det skapar en glädje som inte är beroende av yttre omständigheter såsom arbete, fritid, partners eller familj. Det är en källa till näring och tillit som ingen situation eller person kan ta ifrån dig eller ge dig. Vi spenderar mycket tid och energi på att önska att saker och ting vore annorlunda i såväl den inre som yttre världen. Om våra ansträngningar fungerar kanske vi blir lyckliga en stund - tills nästa hinder kommer i vägen. Under de här fem dagarna kan du lära dig ett helt nytt och annorlunda sätt att bemästra detta urgamla bryderi, att helt enkelt vara närvarande och bevittnande. Du får lära dig hur du inkluderar närvaro i det liv du redan lever - vilket i sig ger den största möjligheten till förändring.


2026 JAN 19 Mon 20:00 - JAN 25 Sun 14:00

Agni är utbildad i  Reichian work, breath, primal de-conditioning, counseling, Gestalt - inner man inner woman och meditationsfokuserad terapi. Sen några år utbildar hon sig även till barn och ugndomsterapeut i Tyskland. Hennes insikt, klarhet och värme stödjer människor att möta även sina mörkaste vrår med kärlek och ljus.

Vecka 11 Practicing Trust

Under denna vecka kommer vi att fokusera på hur du kan integrera och applicera i ditt liv det du har lärt dig hittills under Training for Life. Vi kommer att titta på vad som eventuellt fortfarande står i vägen för att du ska kunna leva din fulla potential och hur du praktiskt kan skapa utrymme för dig själv i din vardag. Hur du kan ta ansvar för att leva det liv du vill leva med ökad medvetenhet och inre frihet. Vi kommer även att titta på de dömanden och självkritiska tankar som ofta saboterar våra intentioner.


2026 MAR 17 Tue 20:00 - MAR 22 Sun 14:00

Isa har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet, utbildad i psykoterapi på SAPU och har ägnat de senaste 20 åren åt att utbilda sig till terapeut. Hon har under lång tid assisterat på kurser i personlig utveckling och är bland annat utbildad i trauma terapi. Hon är delskapare av Urban OM och tar emot klienter i Stockholm. Hon har även varit delaktig i att skapa Baravara. Isas passion är att stödja människor att kliva ut ur sin personlighetsstruktur och hitta modet att vara sanna mot sig själva. Isa har skrivit boken "The seed of being". 

För mer information

Praful delar med kärlek och närvaro med sig av sin passion för att stödja människor att växa och upptäcka sin inre potential. Han är utbildad i Hellinger Family and Systemic Constellation, andningsterapi, NLP, Pulsation, Counseling och Somatic Experiencing - Trauma Healing. Han är även registrerad som SIAF i Italien och är legitimerad Trainer Holistic Counsellor. 


Vecka 12 Coming Home

Sista veckan erbjuder möjligheten att dyka djupt in i vår inre rymd och glädjas åt att bara vara. “Satsang” - möte i sanning - ger tillfälle att utforska ditt inre, att öppna ditt hjärta, att skära rakt igenom allt det oväsentliga och hitta din inre sanning. Aktiva och stilla meditationer stödjer den inre tystnad, glädje och frid som vi alla har inom oss.


2026 JUL 13 Mon 20:00 - JUL 19 Sun 14:00

Shunyo & Marco
Shunyo’s training in meditation and awareness began whilst living for fourteen years in close contact with Osho, as part of his personal staff. She is now director of the OSHO Institute for Vipassana and Zazen.  She has been practicing meditation techniques for over thirty-five years and has travelled extensively conducting seminars, trainings and meditation retreats.

Music and movement are an important part of Shunyo’s work and this, coupled with her intuitive heartfelt way of working, allows participants to touch very deep levels of peace and silence.

Marco, musician and spiritual seeker, in 1979 became a disciple of Osho, and has since experimented with sounds and music applied to meditation. Since 1995 he plays live in events and meditation groups worldwide. He has composed many CDs for meditation available on www.meditantra.com. These meditations are ancient tantric liberation techniques.

Scroll to Top