Registrera dig för att ta del av vårt nyhetsbrev med information om kommande kurser och events.
close

Training for Life 2017

Training for Life består av elva kursveckor utspridda över 18 månader och hålls på engelska.

Vår erfarenhet är att det ligger en väldig kraft i att samma grupp människor följs åt genom en sådan här djupgående och lång process. Acceptans, insikt, ödmjukhet och kärlek till livet tenderar att växa sig starkare allteftersom processen fortgår. De insikter du kommer till får chansen att sjunka in mellan kursveckorna och kan på så vis lättare integreras i vardagslivet.

Vecka 1Starting up the process

Under de här dagarna kommer vi att bygga upp en atmosfär av tillit och acceptans och lära känna oss själva och varandra på en djupare nivå. Vi kommer att utforska vår inre längtan och vad som fört oss till denna training och börja förstå vidden av hur vår historia påverkat oss i våra liv. Genom rörelse, introspektion och meditation lägger vi grunden för denna inre resa. Att lyssna till vårt hjärtas röst och våga följa den är den största gåva vi kan ge oss själva i livet.


2017 JAN 11 Ons 20:00 - JAN 15 Sön 15:00


Gayan som tillsammans med sin man byggt upp och driver Baravara, har mer än tjugoårs erfarenhet av personlig utveckling som inkluderar terapeututbildning på RISK i Danmark, The School for The Work med Byron Katie och Sudhas primalterapeututbildning i Italien. Med sin naturlighet och kärleksfulla närvaro får hon människor att känna trygghet för att våga öppna upp och möta sina känslor.

Vecka 2Bodylove

Vad innebär det att älska sin kropp? Vi kanske försöker älska våra kroppar genom att göra dem så perfekta som möjligt, med hälsosam diet, fysisk träning och utseendeförbättrande åtgärder, eller så försummar vi dem helt. Så länge som vi inte är “hemma” djupt inom oss själva upplever vi dock att det saknas något. Våra kroppar bär på återhållna känslor - glömda och förnekade delar av oss - som blockerar vår livskraft. Genom djupandning, rörelse, fri dans och meditation frigörs djupa, omedvetna blockeringar. På så vis upptäcker vi våra verkliga behov och kan välja att ge näring åt dem.


2017 FEB 13 Mån 20:00 - FEB 19 Sön 15:00


Moumina är tränad i primalterapi, tantrisk terapi, Neo-Reichiansk kroppspsykoterapi, dans, Star Sapphire Energy Work och Family Constellation. Moumina har i mer än 30 år arbetat som terapeut runt om i världen. Hennes arbete genomsyras av värme, känslighet och intuition.

Vecka 3Primal Healing

En intensiv process för att hela känslomässiga sår från vår barndom. Besvikelser, chocker och andra smärtor från våra tidiga år har resulterat i att vi utvecklat överlevnadsstrategier och beteende-mönster. Oavsett ålder har vi fortfarande ett “inre barn” inom oss som har behov av att bli accepterat och älskat, för att vi ska kunna vara kreativa och levande. I Primal Healing går vi med hjälp av regression, djupandning och känsloutlevelse igenom de olika stadierna av vår barndom.

Rädsla, ilska, sorg, glädje, livfullhet, skuld, skam - alla dessa känslor får utrymme att uttryckas och bli förstådda.


2017 MAR 15 Ons 20:00 - MAR 22 Ons 15:00


Dwari har studerat psykologi vid Berlins universitet. Hon är utbildad inom andnings-, primal- och tantrisk terapi, familjekonstellationer och Somatic Experiencing - Trauma Healing. Sedan 1977 arbetar hon som terapeut och leder grupper och utbildningar över hela världen.

Läs mer om på: www.diamondbreath.de och www.dwari-lifeskills.net

Praful delar med kärlek och närvaro med sig av sin passion för att stödja människor att växa och upptäcka sin inre potential. Han är utbildad i Hellinger Family and Systemic Constellation, andningsterapi, NLP, Pulsation, Counseling och Somatic Experiencing - Trauma Healing. Han är även registrerad som  SIAF i Italien och är legitimeradTrainer Holistic Counsellor. Praful är en Path of Love ledare och hans arbete kännetecknas av värme och medkänsla.

Kontakta Praful på: prafulone@googlemail.com

Vecka 4Creating the Foundation of Love

Att lära sig att älska är att växa i tillit. Misstro har sina rötter i gamla attityder gentemot oss själva, andra och världen. Vi bär på minnen och är påverkade av det som gick fel i det förflutna. Som ett resultat utvecklar vi rädslor, tvivel, minder-värdeskomplex och misstro. Detta saboterar våra kärleksrelationer, vi skuldbelägger, reagerar, ställer krav, ljuger och isolerar oss. Misstro gör att vi känner oss missförstådda, avvisade och förlorar oss själva. Denna vecka kommer vi att bearbeta hur detta fungerar. Vi lär oss hur vi kan relatera till andra på ett nytt sätt. Detta nya, medvetna sätt att relatera tar oss ut från våra skrymslen, och uppmuntrar oss att öppna upp och återfå tillit till oss själva och andra.


2017 MAJ 15 Mån 20:00 - MAJ 21 Sön 15:00


Amana & Krishnananda har arbetat tillsammans sedan 1995. De har skapat och leder "The Learning Love Institute", vars verksamhet, genom sessioner för enskilda eller par och olika kurser, handlar om att hjälpa människor lära sig älska sig själva och andra. Deras arbete är särskilt inriktat på att lära ut verktyg för djupa och engagerade förhållanden. Krishnananda är psykiatriker utbildad vid Harvard och University of California. Amana är utbildad i Cranio-Sacral Balancing, Counseling och Inner Child Work.

Tillsammans har de skrivit fyra böcker. "Face to Face with Fear" och "Stepping out of Fear" , "From Fantasy Trust to Real Trust" och "When Sex Becomes Intimate – How Sexuality Changes as Your Relationship Deepens".

Läs mer om Krish & Amana på: www.learningloveinstitute.com

Vecka 5Voicing - Part 1

Vi känner ofta att det saknas något i vårt sätt att kommunicera, en känsla av otillfredsställelse, som om rösten inte förmedlar det vi vill säga. Under de här dagarna får du använda kroppen och rösten för att gå inåt. Med hjälp av praktiska övningar kan du på ett lekfullt och kravlöst sätt öppna dörren till din inre kraft och kreativitet. Voicing hjälper dig att övervinna och hantera den rädsla och självkritik som begränsar din förmåga att uttrycka dig själv.


2017 JUN 28 Ons 20:00 - JUL 3 Mån 15:00


Pratibha är utbildad inom bland annat Emotional, Breath och Bodywork, som hon på ett unikt sätt har integrerat med sin egen Voicingmetod. Hon leder grupper och träningar världen över.

Läs mer om Pratibha på: www.voicing-institute.com

Vecka 5 - Part 2

Let go of all expectations
Let go of any idea
Let go of painting
Let go into creativity
Let go into body
Let go into dance
Let go into painting
Let go into ANYTHING
LET GO!


2017 JUL 3 Mån 20:00 - JUL 6 Tor 15:00


Agni är utbildad i Pune, Indien, i bland annat Neo-Reichiansk kroppspsykoterapi, Star Sapphire Energy Work, Mystic Rose, tantra. Hon arbetar sedan många år som terapeut och meditationslärare. Hennes insikt, klarhet och värme stödjer människor att möta även sina mörkaste vrår med kärlek och ljus.

Isa har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet, utbildad i psykoterapi på SAPU och har ägnat de senaste 20 åren åt att utbilda sig till terapeut. Hon har under lång tid assisterat på kurser i personlig utveckling och är bland annat utbildad i Somatic Experiencing - Trauma Healing. Hon är delskapare av Urban OM och tar emot klienter i Stockholm. Hon har även varit delaktig i att skapa Baravara. Isas passion är att stödja människor att kliva ut ur sin personlighetsstruktur och hitta modet att vara sanna mot sig själva.


Vecka 6Breathing in Love

Genom att befria vår andning från gamla begränsningar kan vi påbörja en process av djup läkning av spänningar och sår som vi bär inom oss. Vi har alla upplevt relationer och perioder i vårt liv då vi inte känt oss ”nog” älskade. Under den här veckan låter vi kärlekens helande rötter växa sig starka. Upplevelsen av tillit och närhet väcker vår kärlek till oss själva, vår passion, medkänsla och glädje för livet.


2017 AUG 28 Mån 20:00 - SEP 3 Sön 15:00


Vecka 7Sex, Love and Prayer

Den sexuella energin har i århundraden blivit förvrängd och förtryckt av religion och samhälle.Under den här veckan kommer vi att ge liv åt vår passion och lära oss att knyta an till våra kroppar på ett kärleksfullt sätt. Känslor av skuld och skam hindrar oss ofta från att leva vår sexuella energi på ett naturligt och glädjefyllt sätt. När vi lär oss att älska våra kroppar och acceptera dem som de är kan den sexuella energin övergå till kärlek. När vi väl lär oss att kommunicera från hjärtat, kan vi möta andra med respekt. När vi väl lär oss hur vi kan älska, kan vi också öppna oss för det gudomliga, det största av allt.


2017 OKT 16 Mån 20:00 - OKT 22 Sön 15:00


Turiya är tränad i Somatic Experiencing Trauma Healing, kroppsorienterad psykoterapi, Diamond Logos Essence Work, gestalt- och familjeterapi. Hon har arbetat som terapeut sedan 1973 och har utvecklat och varit delskapare av många framgångsrika terapeutiska processer som The Art of Dying och The Path of Love Process.

Läs mer om Turiya på: www.workingwithpeopletrainings.com

Vecka 8The Essence of the Masculine and the Feminine

När vi är i harmoni med vår maskulina respektive feminina essens är vi avslappnade, trygga i oss själva och tillfreds. När detta flöde inte fungerar och vi hamnar i inre obalans reflekteras det i våra relationer. Denna grupp erbjuder inkännande och utmanande möjligheter att hela våra trauman och hjälp att återställa våra manliga och kvinnliga identiteter i en atmosfär präglad av djup, avslappning och glädje.


2017 NOV 20 Mån 20:00 - NOV 26 Sön 15:00


Rafia är utbildad inom många olika terapeutiska tekniker, däribland Diamond Logos Essence Work, Somatic Experiencing – Trauma Healing, Neo-Reichiansk andningsterapi, Postural Integration och Bioenergetic Character Analysis. Han har skapat flera terapeutiska processer såsom Inner Man, Inner Woman Work, The Osho Tantra Intensive och The Path of Love. Hans arbete karaktäriseras av hans erfarenhet som andligt orienterad terapeut, hans entusiasm, medkänsla, humor och längtan efter att vara en sann människa.

Läs mer om Rafia på: www.rafia.info

Vecka 9To Be or Not To Be

Att ha en stark kontakt med din inre närvaro - det så kallade "vittnet" - är nyckeln till din livskvalité. Det skapar en glädje som inte är beroende av yttre omständigheter såsom arbete, fritid, partners eller familj. Det är en källa till näring och tillit som ingen situation eller person kan ta ifrån dig eller ge dig. Vi spenderar mycket tid och energi på att önska att saker och ting vore annorlunda i såväl den inre som yttre världen. Om våra ansträngningar fungerar kanske vi blir lyckliga en stund - tills nästa hinder kommer i vägen. Under de här fem dagarna kan du lära dig ett helt nytt och annorlunda sätt att bemästra detta urgamla bryderi, att helt enkelt vara närvarande och bevittnande. Du får lära dig hur du inkluderar närvaro i det liv du redan lever - vilket i sig ger den största möjligheten till förändring.


2018 JAN 23 Tis 20:00 - JAN 28 Sön 15:00


Agni är utbildad i Pune, Indien, i bland annat Neo-Reichiansk kroppspsykoterapi, Star Sapphire Energy Work, Mystic Rose, tantra. Hon arbetar sedan många år som terapeut och meditationslärare. Hennes insikt, klarhet och värme stödjer människor att möta även sina mörkaste vrår med kärlek och ljus.

Vecka 10Practicing Trust

Under denna vecka kommer vi att fokusera på hur du kan integrera och applicera i ditt liv det du har lärt dig hittills under Training for Life. Vi kommer att titta på vad som eventuellt fortfarande står i vägen för att du ska kunna leva din fulla potential och hur du praktiskt kan skapa utrymme för dig själv i din vardag. Hur du kan ta ansvar för att leva det liv du vill leva med ökad medvetenhet och inre frihet. Vi kommer även att titta på de dömanden och självkritiska tankar som ofta saboterar våra intentioner.


2018 APR 10 Tis 20:00 - APR 15 Sön 15:00


Isa har en fil.kand i psykologi från Stockholms universitet, utbildad i psykoterapi på SAPU och har ägnat de senaste 20 åren åt att utbilda sig till terapeut. Hon har under lång tid assisterat på kurser i personlig utveckling och är bland annat utbildad i Somatic Experiencing - Trauma Healing. Hon är delskapare av Urban OM och tar emot klienter i Stockholm. Hon har även varit delaktig i att skapa Baravara. Isas passion är att stödja människor att kliva ut ur sin personlighetsstruktur och hitta modet att vara sanna mot sig själva.


Praful delar med kärlek och närvaro med sig av sin passion för att stödja människor att växa och upptäcka sin inre potential. Han är utbildad i Hellinger Family and Systemic Constellation, andningsterapi, NLP, Pulsation, Counseling och Somatic Experiencing - Trauma Healing. Han är även registrerad som  SIAF i Italien och är legitimeradTrainer Holistic Counsellor. Praful är en Path of Love ledare och hans arbete kännetecknas av värme och medkänsla.

Kontakta Praful på: prafulone@googlemail.com

Vecka 11Coming Home

Sista veckan erbjuder möjligheten att dyka djupt in i vår inre rymd och glädjas åt att bara vara. “Satsang” - möte i sanning - ger tillfälle att utforska ditt inre, att öppna ditt hjärta, att skära rakt igenom allt det oväsentliga och hitta din inre sanning. Aktiva och stilla meditationer stödjer den inre tystnad, glädje och frid som vi alla har inom oss.


2018 JUL 16 Mån 20:00 - JUL 22 Sön 15:00


Rahasya är medicine doktor - utbildad i Tyskland, andlig terapeut och författare, som har arbetat med människor i mer än 30 år. Rahasya delar med sig av sin kärlek, sitt ljus och sina insikter vid satsanger, utbildningar, kurser och retreater över hela världen. Rahasyas undervisning är enkel, djup och transformerande.

Läs mer om Rahasya på: www.livingunity.com

KURSVECKOR
PRIS INFORMATION

102.000 + MOMS 17.500 =
119.500 SEK

24.500 SEK - ANMÄLNINGSAVGIFT
19.000 SEK - 1 MAR
19.000 SEK - 1 JUN
19.000 SEK - 1 SEP
19.000 SEK - 1 DEC
19.000 SEK - 1 MARS 2018


Betalas snarast om du vill vara säker på din plats. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning senare än en månad före kursstart. Väljer du att betala hela träningen före den 1 Jan 2017 erhåller du en rabatt på 4.500KR och betalar 115.000KR.